El Ràdio Club del Tarragonès EA3RCY es complau a posar a l’aire el diploma
amb motiu de la celebració del 40è Aniversari fundacional i ininterromput
de les nostres activitats.
Per això volem celebrar amb tots vosaltres aquest esdeveniment especial.
Es podran obtenir 3 diplomes per separat a:
HF-VHF-DMR
1.- Aquests Diplomes estaran oberts a tots els radioaficionats del món amb
llicència en vigor, així com a SWL, amb estacions fixes, /P,/M,/MM i AM
I només en la modalitat de Fonia HF – VHF – DMR.
A HF serà a les Bandes de 40M i 20M, en la modalitat de Fonia.
A VHF a la banda de 144MHZ i a DMR al TG Provincial de Tarragona 21443
2.- La data d’inici dels Diplomes serà a partir de les 09:00 hores GMT del dia
1 de setembre de 2023 fins a les 19:00 hores del 30 de novembre de 2023.
En la modalitat de DMR serà només els darrers 30 dies.
3.- Per a l’obtenció del diploma caldrà fer 35 contactes -un d’ells necessari
amb l’estació especial EA3RCY-.
4.- Les estacions atorgants a HF (20-40M) i VHF (144MHZ) passaran a petició
de l’estació sol·licitant un punt per dia i Banda. NO seran vàlids els contactes
duplicats.
L’estació atorgant a DMR sortirà 2 cops per setmana en els últims 30 dies
atorgant 3 punts per dia.
L’estació EA3RCY atorgarà 5 punts en un sol
contacte, podent sortir qualsevol dia de les últimes dues setmanes.
5.- L’estació del Ràdio Club del Tarragonès – EA3RCY, sortirà amb
periodicitat a HF i VHF i serà necessària per completar el diploma, però
tampoc es podrà repetir tal com s’indica a l’apartat anterior.
6.- Les estacions atorgants faran crida amb el seu indicatiu seguit de:
{DIPLOMA 40 ANIVERSARI RÀDIO CLUB DEL TARRAGONÈS EA3RCY}
Els contactes realitzats per les estacions atorgants amb totes les
dades es pujaran diàriament al LOG online que es disposa a HRDGLOG / QRZ
/ lotw.arrl.org també es podrà consultar a la pàgina corresponent del concurs, que s’activarà en els propers dies.
https://40aniversarioea3rcy.ure.es/
7.- No seran vàlids els comunicats obtinguts a través de REPETIDORS
ANALÒGICS, terceres estacions pont, Echo link o SDR.
8.- Només s’admeten les bandes anunciades pel Ràdio Club del Tarragonès
i sempre seguint els segments i recomanacions de la IARU.
9.- Un cop obtinguts els 35 punts, l’operador es podrà descarregar el
diploma des de l’adreça web https://40aniversarioea3rcy.ure.es/ El diploma es generarà automàticament.
10.- NO serà necessari l’enviament de QSL’s.
11.- Els diplomes s’estendran personalitzats i numerats seguint l’ordre de
finalització dels 35 punts.
Per tal de cuidar el medi ambient i economitzar els tràmits d’expedició,
s’obtindran en format PDF sense cap cost via web. https://40aniversarioea3rcy.ure.es/
12.- Les estacions sol·licitants hauran d’acceptar les bases establertes, sent
el MANAGER del diploma i la junta del Ràdio Club del Tarragonès els qui
resoldran en última instància qualsevol incidència o discrepància que
pogués sorgir. També es podran modificar si fossin necessàries en qualsevol
moment les bases (les vàlides són les publicades aquí), sent la seva decisió inapel·lable.

EA3HUJ

Soy radioaficionado, adicto a las nuevas tecnologías


EA3HUJ

Soy radioaficionado, adicto a las nuevas tecnologías

No puedes copiar el contenido de esta página