La delegació d’AMSAT a Espanya, ha anunciat un proper llançament, previst per l’11 de setembre, de dos cubesats  (entre d’altres) anomenats Genesis-G i Genesis-J. El llançament anirà a càrrec de l’empresa Firefly usant un coet Alpha Flight 2 , des de Vandenberg Space Force Base, a California. L’òrbita será a 300 Km d’alçada i una inclinació de 137 graus. També s’anomenen ASTROLAND-1 i ASTROLAND-2 pel patrocini d’Astroland Planetary Agency.

Els ginys duen un ordinador que permet funcionar de repetidor de veu en FM, repetidor no regeneratiu AFSK/FSK de fins 2400 bps  (APRS / AX25 ), repetidor regeneratiu FSK de fins 50 bps, CW, veu digitalitzada prèviament enregistrada en FM, telemetria FSK a 50 bps.

Aquestes són les freqüències coordinades amb IARU:

GENESIS-G/ASTROLAND-1

  • 145.875 MHz uplink, modes: veu FM (sense subto)  i FSK 50 bps, AFSK, AX.25, APRS 1200 / 2400 bps
  • 436.888 MHz downlink, modes: veu FM, CW, FSK 50 bps, balisa voz FM amb indicatiu AM2SAT

GENESIS-J/ASTROLAND-2

  • 145.925 MHz uplink, modes: veu FM (sense subto) i FSK 50 bps, AFSK, AX.25, APRS 1200 / 2400 bps
  • 436.666 MHz downlink, modes: veu FM, CW FSK 50 bps, SSTV Robot 36, balisa de veu FM amb indicatiu AM3SAT

La descripció del sistema de transmissió es pot descarregar.

Font i crèdits: AMSAT-EA, Firefly

EA3HUJ

Soy radioaficionado, adicto a las nuevas tecnologías


EA3HUJ

Soy radioaficionado, adicto a las nuevas tecnologías

No puedes copiar el contenido de esta página